Dekninger

Forsikret sykkel eid av medlemmer av den faste husstand

Dekninger

Forsikret sykkel eid av medlemmer av den faste husstand

Sykkel og El-sykkel Med verdi inntil kr 10.000,-

Standard

 • Brann
 • Tyveri
 • Tyveri av deler
 • Hærverk ifm. tyveri

Sykkel Med verdi over kr 10.000,-

Premium

 • Brann
 • Tyveri
 • Tyveri av deler
 • Hærverk ifm. tyveri
 • Kasko
 • Punkteringsskader
 • Veltskader

El-sykkel Med verdi over kr 10.000,-

Premium EL

 • Brann
 • Tyveri
 • Tyveri av deler
 • Hærverk ifm. tyveri
 • Kasko
 • Punkteringsskader
 • Veltskader
 • Feil bruk
 • Batterifeil
 • Elektroskader
 • Veihjelp, Pick-up
Forsikringen dekker ikke
• Skade i forbindelse med utleie eller utlån til andre enn familiemedlemmer. • Skade under bruk i næring. • Skade ved bruk i konkurranse/ritt. • Sykler som ikke er toll deklarert til Norge etter gjeldende regelverk. • Veihjelp og pick-up med mindre sykkelen er tilgjengelig ved offentlig vei. • Elde, slitasje og gradvis forringelse. • Feil og mangler.

Spesiell egenandel gjelder
Standard egenandel for alle skadetyper er kr 2.000. Dersom sykkel/El-sykkel er registrert i Securmark sykkelregister med gyldig registrering og betalt abonnement er det ingen egenandel på én skade pr. forsikringsår.