Produktet er avviklet

På grunn av bortfall av forsikringsgiver har vi dessverre sett oss nødt til å avvikle dette produktet. Vi vil derfor ikke lengre formidle forsikringer gjennom Norsk Sykkelforsikring.

Dersom du allerede har kjøpt forsikring via oss er denne fremdeles gyldig og aktiv hos Tide forsikring. Ved spørsmål, oppsigelse eller annet rundt din aktive sykkelforsikring, vennligst kontakt Tides kundeservice på 35 98 58 00, eller finn øvrig kontaktinformasjon her: https://tideforsikring.no/kontakt-oss/